ŚLĄSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZENIOWY SPÓŁKA Z O.O.

uczestniczy w realizacji projektu systemowego PARP pn.:

„PLANOWANIE DZIAŁAŃ W MŚP A FINANSOWANIE ZWROTNE”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL 2007-2013 pn.:

"Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych
w MŚP".