Celem projektu jest poprawa dostępu przedsiębiorstw z sektora MŚP do instrumentów finansowania zwrotnego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości <link>