Usługa pilotażowa świadczona w ramach projektu jest dostępna dla przedsiębiorstw sektora MŚP, które w ciągu ostatnich 3 lat nie korzystały z finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć gospodarczych (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym).

Uwaga! Oferta skierowana jest do: mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, przy czym możliwość udziału w projekcie średnich firm dotyczy tzw. „małych-średnich”, czyli firm zatrudniających mniej niż 100 pracowników.

SPRAWDŹ, CZY SPEŁNIASZ KRYTERIA MIKRO, MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY