Korzyści wynikające z uczestnictwa w projekcie:

  • możliwość uzyskania atrakcyjnego finansowania na realizację przedsięwzięcia gospodarczego,
  • szybki proces decyzyjny,
  • preferencyjne, niskie oprocentowanie kredytu/leasingu,
  • maksymalna wartość finansowania: 5 mln zł,
  • maksymalny okres kredytowania: 15 lat,
  • bezpłatna opieka/wsparcie wykwalifikowanego doradcy na całym etapie realizacji projektu.

Realizacja finansowanego przedsięwzięcia, w tym pomoc doradczo-szkoleniowa, powinna ułatwić przedsiębiorcom proces przechodzenia
ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw lub z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.